HOME
DATABÁZE
STROMY
ZAHRADY
VÝBĚR Z CENÍKU

 

David KESL
Evropská 262
162 00, Praha 6
IČO: 6127 4178
DIČ: CZ6809251042
mobil: +420 603 416557
netparkon@seznam.cz

netparkon@netparkon.cz

 

Zajistíme vám odborné posudky z oborů dendrologie a statiky soudními znalci.
Provádíme dendrologické průzkumy.
Provádíme veškerá ošetření dřevin jako jsou konzervace dutin, vázání korun proti rozlomení, zdravotní a bezpečnostní řezy...
Pokácíme vám cokoliv, kdekoliv! Umíme kácet a prořezávat stromy bez pomoci montážních plošin, v nepřístupných prostorech, na hřbitovech, v blízkosti památkových objektů, ve vnitroblocích domů...
Větve drtíme na místě a odvážíme v pytlích, silnější dřevo vám nařežeme na kusy nebo odvezeme.

Informujte se o našich cenách na tel: +420603416557 

 

AKTUÁLNĚ

konzervace kosterní větve platanu-park Charlotty Masarykové-Praha 6

dutina větve se ztrouchnivělým dřevem

 

vyčištěná část dutiny

zastřešená část dutiny s fungicidním nátěrem

aktuální fotogalerie

   
[photogallery/photo30911/real.htm]

 

 

 

Výtah z ceníku ÚPRAVA ÚZEMÍ 823-1 pro rok 2003

kácení stromů ve ztížených podmínkách

   
v rovině, o průměru řezu na ploše  pařezu:    
přes 100 do 200mm ks    1 330,00 Kč
přes 200 do 300mm ks    1 880,00 Kč
přes 300 do 400mm ks    3 220,00 Kč
přes 400 do 500mm ks    6 630,00 Kč
přes 500 do 600mm ks  10 600,00 Kč
přes 600 do 700mm ks  14 900,00 Kč
přes 700 do 800mm ks  21 100,00 Kč
přes 800 do 900mm ks  23 100,00 Kč
přes 900 do 1000mm ks  33 000,00 Kč

 

Řez suchého stromu
Lucemburská ambasáda

Řez topolu černého po bouřce 8.6.2003
Indonéská ambasáda

   

 

Typy zákroků při ošetření stromu
Výchovný řez
je druh řezu, který utváří stavbu koruny a jednotlivých větví u mladých stromů
Zdravotní řez
je druh řezu, který slouží ke zlepšení zdravotního stavu stromu a podmínek jeho růstu, vede k založení mechanicky pevné koruny.
Odstraňuje :
- větve suché, odumírající , zdravotně závadné
- větve s příliš ostrým nebo naopak tupým úhlem
- úzká rozvětvení
- větve mimo základní patra stromu
- větve, které jsou od sebe ve vzdálenosti 30-70 cm
- větve křížící se
- větve zastíněné
- větve s malou mechanickou odolností
- větve, které by svým postavením mohli způsobit případné poranění stromu či okolních stromů
Navazuje na výchovný řez, provádí se u starších stromů, u starých stromů s ohledem na jejich zdravotní stav (narušení habitu koruny atd.)
Bezpečnostní řez
je druh řezu, který odstraňuje:
- větve živé i suché ohrožující bezpečnost provozu na chodnících a komunikacích ve výšce 2,5 a 4,5-5 m
- větve překážející a mechanicky nezajištěné
Provádí se u stromů každého stáří
 
Zmlazovací řez
je druh řezu, který odstraňuje:
- podstatné části jednotlivých větví s ohledem na založení kostry nové koruny
Provádí se zpravidla ze zdravotních nebo veřejně prospěšných důvodů u starých stromů
Redukční řez
je druh řezu, který menší či větší měrou zakracuje délku jednotlivých větví v celé koruně stromu či jeho části
Provádí se převážně ze zdravotních nebo z důvodů veřejně prospěšných (elektrovody, stavba...)
Opravný řez
je druh řezu, který opravuje neodborně provedené zásahy
Speciální řez
je druhem řezu, který slouží ke tvarování dřevin do geometrických, nebo jiných tvarů (barokní zahrady,...)
Prosvětlovací řez
je druh řezu, který se svou náplní ztotožňuje s některými úkony zdravotního řezu
- termín používaný odběratelem
  

Vázání
- slouží k zajištění kmenů či jednotlivých větví v důsledku nerovnoměrně rozložené koruny
- ke zlepšení statiky již poraněného stromu
Druhy vázání
1. pevné - složené z pevných vázacích prvků (ocelová kulatina, pásovina různých šířek)
2. elastické - složené z pružných vázacích prvků (ocelové lano, popruhy z umělých vláken)
3. vázací systémy - soustavy pevných nebo elastických vázání v korunách s neprůběžným kmenem