HOME
DATABÁZE
STROMY
ZAHRADY
VÝBĚR Z CENÍKU

 

David KESL
Evropská 262
162 00, Praha 6
IČO: 6127 4178
DIČ: CZ6809251042
mobil: +420 603 416557
netparkon@seznam.cz

netparkon@netparkon.cz

 


Ceníkové ceny jsou pouze orientační. Výsledná cena zakázky však vychází z mnoha kriterií,
jako je množství, složitost práce nebo terénu, přístup na pozemek nebo termín plnění prací.

VÝBĚR Z CENÍKU 2003 - "PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ" 823-1,2

odstranění ruderálního porostu v rovině m2        15,90 Kč
odstranění ruderálního porostu ve svahu do 1:2 m2        21,50 Kč
     
odstranění stařiny v rovině m2          9,10 Kč
odstranění stařiny ve svahu 1:2 m2        12,30 Kč
     
pokosení trávníku parkového v rovině m2          1,95 Kč
pokosení trávníku parkového ve svahu 1:2 m2          3,20 Kč
   
odplevelení záhonu růží m2

40,00 Kč   

odplevelení záhonu květin m2

25,00 Kč   

   
   

 

 
řez a tvarování živých plotů do 0,8m výšky m2        15,10 Kč
řez a tvarování živých plotů do 1,5m výšky m2        27,50 Kč
řez a tvarování živých plotů do 3m výšky m2        48,00 Kč
příplatek k ceně za řez v obloucích,pyramidách … m2          3,25 Kč
příplatek k ceně za řez v kuželech m2        13,80 Kč
     
hrabání listí na rovině ve vrstvě do 50mm  m2        10,20 Kč
hrabání listí na rovině ve vrstvě do 100mm  m2        20,50 Kč
hrabání listí ve svahu ve vrstvě do 50mm m2        10,80 Kč
hrabání listí ve svahu ve vrstvě do 100mm m2        21,50 Kč
   
   
   

 

Výtah z ceníku ÚPRAVA ÚZEMÍ 823-1 pro rok 2003

 

kácení stromů ve ztížených podmínkách

v rovině, o průměru řezu na ploše  pařezu:
přes 100 do 200mm ks    1 330,00 Kč
přes 200 do 300mm ks    1 880,00 Kč
přes 300 do 400mm ks    3 220,00 Kč
přes 400 do 500mm ks    6 630,00 Kč
přes 500 do 600mm ks  10 600,00 Kč
přes 600 do 700mm ks  14 900,00 Kč
přes 700 do 800mm ks  21 100,00 Kč
přes 800 do 900mm ks  23 100,00 Kč
přes 900 do 1000mm ks  33 000,00 Kč
 

 

kácení stromu  s rozřezáním a odstraněním větví a kmene d o vzdálenosti 20m
listnatý strom v rovině o prům.kmene na řezné ploše do:
do 200mm ks                        199,00 Kč
přes 200 do 300mm ks                        280,00 Kč
přes 300 do 400mm ks                        895,00 Kč
přes400 do 500mm ks                     1 710,00 Kč
přes 500 do 600mm ks                     2 950,00 Kč
přes 600 do 700mm ks                     4 290,00 Kč
přes 700 do 800mm ks                     6 330,00 Kč
přes 800 do 900mm ks                     6 820,00 Kč
přes 900 do 1000mm ks                   10 100,00 Kč
 
ceníky jiných zahradnických firem:
ceník - MACOM