J a n  M a c h  -  M A C O M      
Armádní 774, 165 00 Praha 6 - Suchdol            
Wolkerova 1914, 251 01 Říčany u Prahy        
Okrasná školka Svrkyně, 252 64 Velké Přílepy        
           
         
         
PRÁCE A DODÁVKY        
  Jednotka Množství Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění ruderálního porostu m2 0 24 Kč 0 Kč
-odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 - kontejner kus 0 3 500 Kč 0 Kč
-odvoz stavebního odpadu a suti - Avia 3 m3 - kontejner kus 0 1 500 Kč 0 Kč
Odstranění nevhodných dřevin do 100 mm        
-výška do 1 m s pařezem m2 0 55 Kč 0 Kč
-výška nad 1 m bez pařezu m2 0 243 Kč 0 Kč
-výška nad 1 m s pařezem m2 0 775 Kč 0 Kč
-odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 - kontejner kus 0 3 500 Kč 0 Kč
  Pokácení listnatého stromu o průměru kmene na řezné ploše pařezu        
-do 150 mm kus 0 155 Kč 0 Kč
-přes 150 do 200 mm kus 0 309 Kč 0 Kč
-přes 200 do 300 mm kus 0 435 Kč 0 Kč
-přes 300 do 400 mm kus 0 2 230 Kč 0 Kč
-přes 400 do 500 mm kus 0 4 400 Kč 0 Kč
-přes 500 do 600 mm kus 0 7 590 Kč 0 Kč
-přes 600 do 700 mm kus 0 11 000 Kč 0 Kč
-přes 700 do 800 mm kus 0 16 200 Kč 0 Kč
-přes 800 do 900 mm kus 0 17 500 Kč 0 Kč
-přes 900 do 1000 mm kus 0 26 000 Kč 0 Kč
  Pokácení jehličnatého stromu o průměru kmene na řezné ploše pařezu        
-do 200 mm kus 0 201 Kč 0 Kč
-přes 200 do 300 mm kus 0 277 Kč 0 Kč
-přes 300 do 400 mm kus 0 1 150 Kč 0 Kč
-přes 400 do 500 mm kus 0 2 060 Kč 0 Kč
-přes 500 do 600 mm kus 0 3 230 Kč 0 Kč
-přes 600 do 700 mm kus 0 5 090 Kč 0 Kč
-přes 700 do 800 mm kus 0 7 420 Kč 0 Kč
-přes 800 do 900 mm kus 0 8 180 Kč 0 Kč
-přes 900 do 1000 mm kus 0 9 870 Kč 0 Kč
Kácení ve ztížených podmínkách        
-do 200 mm kus 0 2 050 Kč 0 Kč
-přes 200 do 300 mm kus 0 2 920 Kč 0 Kč
-přes 300 do 400 mm kus 0 7 300 Kč 0 Kč
-přes 400 do 500 mm kus 0 12 600 Kč 0 Kč
-přes 500 do 600 mm kus 0 20 400 Kč 0 Kč
-přes 600 do 700 mm kus 0 28 900 Kč 0 Kč
-přes 700 do 800 mm kus 0 41 300 Kč 0 Kč
-přes 800 do 900 mm kus 0 45 000 Kč 0 Kč
-přes 900 do 1000 mm kus 0 64 700 Kč 0 Kč
Odstranění pařezu        
-do 200 mm kus 0 615 Kč 0 Kč
-přes 200 do 300 mm kus 0 1 210 Kč 0 Kč
-přes 300 do 400 mm kus 0 4 310 Kč 0 Kč
-přes 400 do 500 mm kus 0 6 190 Kč 0 Kč
-přes 500 do 600 mm kus 0 6 860 Kč 0 Kč
-přes 600 do 700 mm kus 0 9 000 Kč 0 Kč
-přes 700 do 800 mm kus 0 11 600 Kč 0 Kč
-přes 800 do 900 mm kus 0 14 800 Kč 0 Kč
-přes 900 do 1000 mm kus 0 18 400 Kč 0 Kč
Drcení ořezaných větví strojně m3 0 3 890 Kč 0 Kč
-každý další nadrcený kubický metr m3 0 1 500 Kč 0 Kč
Řez a tvarování živých plotů udržovaných        
-výška do 0,8 m, šířka do 0,8 m m2 0 17 Kč 0 Kč
-výška  0,8-1,5 m, šířka do 1 m m2 0 31 Kč 0 Kč
-výška 1,5-3,0 m, šířka nad 1 m m2 0 54 Kč 0 Kč
-odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 - kontejner kus 0 3 500 Kč 0 Kč
Řez ovocných stromů - ZK+ČK kus 0 250 Kč 0 Kč
Řez ovocných stromů - PK+VK kus 0 500 Kč 0 Kč
Řez keřů - průklest nebo zmlazení        
-výška nebo průměr do 1,5 m kus 0 40 Kč 0 Kč
-výška nebo průměr od 1,5 m do 3 m kus 0 113 Kč 0 Kč
-výška nebo průměr od 3 m do 5 m kus 0 226 Kč 0 Kč
-řez růží velkokvětých, mnohokvětých kus 0 6 Kč 0 Kč
-řez růží pnoucích kus 0 14 Kč 0 Kč
-odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 - kontejner kus 0 3 500 Kč 0 Kč
Shrabání listí z trávníkových ploch        
- do 50 mm m2 0 12 Kč 0 Kč
- přes 50 do 100 mm m2 0 24 Kč 0 Kč
  Vypletí s naložením odpadu na dopravní prostředek - bez odvozu        
-záhon květin m2 0 29 Kč 0 Kč
-záhon růží m2 0 45 Kč 0 Kč
-dřeviny soliterní m2 0 45 Kč 0 Kč
-dřeviny ve skupinách m2 0 40 Kč 0 Kč
-odvoz rostlinného odpadu - Avia 10 m3 - kontejner kus 0 3 500 Kč 0 Kč
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin        
-letničky m2 0 8 Kč 0 Kč
-trvalky m2 0 11 Kč 0 Kč
-růže m2 0 13 Kč 0 Kč
Plošná úprava terénu - hrubé modelace        
-nerovnosti 50 až 100 mm m2 0 15 Kč 0 Kč
-nerovnosti 100 až 200 mm m2 0 30 Kč 0 Kč
-nerovnosti nad 200 mm m2 0 50 Kč 0 Kč
-doprava mechanizace - Avia - 3 t km 0 18 Kč 0 Kč
Výsadba listnatých stromů        
-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 0 471 Kč 0 Kč
-výsadba stromů kus 0 440 Kč 0 Kč
-kůly k ukotvení  včetně příčky a úvazku kus 0 90 Kč 0 Kč
-ukotvení dřevin kůly kus 0 55 Kč 0 Kč
-hnojivo Silvamix Forte - balení  kus 0 125 Kč 0 Kč
-ochrana kmene - juta m 0 15 Kč 0 Kč
Výsadba jehličnatých stromů        
-stromy - hloubení jamek - bez výměny půdy kus 0 471 Kč 0 Kč
-výsadba stromů kus 0 655 Kč 0 Kč
-kůly k ukotvení  včetně úvazce kus 0 90 Kč 0 Kč
-ukotvení dřevin kůly kus 0 55 Kč 0 Kč
Výsadba solitérních dřevin        
-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 0 820 Kč 0 Kč
-výsadba rostliny kus 0 690 Kč 0 Kč
Výsadba jehličnatých a listnatých keřů        
-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 0 18 Kč 0 Kč
-výsadba rostliny kus 0 22 Kč 0 Kč
-rašelina k vřesovištním i jiným rostlinám m3 0 1 300 Kč 0 Kč
Výsadba trvalek a travin         
-hloubení jamek - bez výměny půdy kus 0 8 Kč 0 Kč
-výsadba rostliny kus 0 5 Kč 0 Kč
Mulčování výsadeb        
-borka - světle hnědá m3 0 650 Kč 0 Kč
-kačírek t 0 720 Kč 0 Kč
-soliterní kameny - valouny kg 0 7 Kč 0 Kč
-chemické odplevelení vč přípravku  m2 0 4,50 Kč 0 Kč
-mulčování výsadeb m2 0 29 Kč 0 Kč
-netkaná textilie včetně aplikace m2 0 25 Kč 0 Kč
-zpevnění svahu, dřev. kulatina vč. ukotvení m 0 90 Kč 0 Kč
-doprava borky - avia km 0 18 Kč 0 Kč
-doprava kamenů - avia km 0 18 Kč 0 Kč
Založení setého trávníku        
-chemické odplevelení vč přípravku  m2 0 4,50 Kč 0 Kč
-příprava půdy - rotavátorování, orba m2 0 25 Kč 0 Kč
-jemná modelace půdy m2 0 11 Kč 0 Kč
-výsev trávníku včetně semene m2 0 22 Kč 0 Kč
-chemické odplevelení v trávníku vč. přípravku  m2 0 5 Kč 0 Kč
-válcování m2 0 2,50 Kč 0 Kč
-přihnojení vícesložkovým hnojivem m2 0 4 Kč 0 Kč
-ošetření přípravkem TRAVIN - hnojivo+odplevelení m3 0 9 Kč 0 Kč
-1. seč trávníku m2 0 2,80 Kč 0 Kč
-dosetí trávníku po 1. seči m2 0 8 Kč 0 Kč
Založení kobercového trávníku        
-chemické odplevelení vč přípravku  m2 0 4,50 Kč 0 Kč
-upěchování vibrační deskou den 0 1 500 Kč 0 Kč
-jemná modelace půdy m2 0 11 Kč 0 Kč
-písek m3 0 390 Kč 0 Kč
-travní koberec vč. položení  m2 0 280 Kč 0 Kč
-válcování m2 0 2,50 Kč 0 Kč
-přihnojení vícesložkovým hnojivem m2 0 4 Kč 0 Kč
-ošetření přípravkem TRAVIN - hnojivo+odplevelení m3 0 9 Kč 0 Kč
-1. seč trávníku m2 0 2,80 Kč 0 Kč
-doprava travního koberce a písku - avie km 0 18 Kč 0 Kč
Údržby trávníku        
-verticutace trávníku m2 0 7 Kč 0 Kč
-pravidelné sečení trávníku - rotační sekačka m2 0 2,50 Kč 0 Kč
-jednorázové sečení trávníku - rotační sekačka m2 0 4,50 Kč 0 Kč
-jednorázové sečení trávníku - cep, struna m2 0 6,50 Kč 0 Kč
-doprava mechanizace - FSO Truck - 1 t km 0 9 Kč 0 Kč
-přívěs - příplatek za 1 km km 0 3 Kč 0 Kč
Zahradní jezírka        
-terénní práce a modelace den 0 5 500 Kč 0 Kč
-jezírková folie 1 mm včetně pokládky m2 0 290 Kč 0 Kč
-jezírková folie 1 mm včetně pokládky - kaučuk m2 0 400 Kč 0 Kč
-izolační geotextilie - bílý GETEX 100g/m2 m2 0 39 Kč 0 Kč
-nopková folie m2 0 265 Kč 0 Kč
-kameny výplň - kačírek t 0 995 Kč 0 Kč
-kameny solitérní kg 0 7 Kč 0 Kč
-přesuny kameniva - manuální t 0 490 Kč 0 Kč
-osazovací kapsa na vodní rostliny ks 0 337 Kč 0 Kč
-filtrace, nucený oběh, elektroinstalace vč. montáže paušál 0 55 900 Kč 0 Kč
-doprava kameniva - Avia - 3 t km 0 18 Kč 0 Kč
-doprava mechanizace - Avia - 3 t km 0 18 Kč 0 Kč
Zřízení  studie zahrady ks 0 5 000 Kč 0 Kč
Zřízení základní projektové dokumentace zahrady ks 0 15 000 Kč 0 Kč